Privacy policy

Privacybeleid van de website www.cafes-storme.be

I / Het doel van het privacybeleid

Dit privacybeleid is opgesteld om de gebruikers van de website www.cafes-storme.be, eigendom van en beheerd door Storme sa, te informeren over het volgende:

- De persoonlijke gegevens die door de website worden verzameld
- Het gebruik van deze gegevens
- De toegang tot deze gegevens
- De rechten die de gebruikers van de site hebben
- Het beleid met betrekking tot het gebruik van cookies

Dit privacybeleid werkt parallel met de algemene voorwaarden van de website www.cafes-storme.be.

II / Toepasselijke wetgeving

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming is dit privacybeleid onderworpen aan de volgende regelgeving:

Personsgegevens worden :

- op rechtmatige en transparante wijze verwerkt ;
- verzameld voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met die doeleinden. Overeenkomstig artikel 89, lid 1, van de GDPR wordt de opslag en verwerking van dergelijke gegevens voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden niet als onverenigbaar met de oorspronkelijke doeleinden beschouwd;
- adequaat, ter zake dienend en beperkt tot hetgeen noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt
- nauwkeurig zijn en zo nodig worden bijgewerkt. Alle redelijke maatregelen zullen worden genomen om gegevens te corrigeren die onjuist zijn ten opzichte van het doel waarvoor zij worden verzameld;
- worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren gedurende een periode die toereikend is voor de verwerking;
- worden verwerkt op een wijze die de veiligheid van de gegevens waarborgt, ook ten aanzien van ongeoorloofde of onwettige verwerking, verlies of vernietiging van de gegevens, hetzij per ongeluk, hetzij opzettelijk.


De verwerking van verzamelde gegevens is slechts rechtmatig indien aan ten minste één van de volgende voorwaarden is voldaan:


- De betrokkene heeft ingestemd met de verwerking van de gegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
- De verwerking van de gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van op verzoek van de betrokkene genomen precontractuele maatregelen.
- De verwerking is noodzakelijk voor de nakoming van een wettelijke verplichting waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking, Storme sa, is onderworpen.
- De verwerking is noodzakelijk voor de bescherming van de vitale belangen van een natuurlijke persoon.
- De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang door Storme nv.
- De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke voor de verwerking of van een derde, tenzij de belangen, vrijheden of grondrechten van de betrokkene prevaleren.


III / Toestemming

Door de website www.cafes-storme.be te gebruiken, stemmen de gebruikers in met :

- Alle voorwaarden opgenomen in dit privacybeleid;
- Het verzamelen, gebruiken en opslaan van de in dit privacybeleid opgesomde gegevens.

IV / Verzamelde persoonsgegevens

Bij het surfen op de website www.cafes-storme.be worden verschillende persoonsgegevens van gebruikers verzameld.

Er worden geen bijkomende gegevens verzameld zonder u vooraf te informeren.

V / Verwerking van deze gegevens

De op de website www.cafes-storme.be verzamelde persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld en verwerkt voor de in dit privacybeleid en/of op de desbetreffende pagina's van de website vermelde doeleinden. De door ons verzamelde persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

VI / Delen van verzamelde persoonsgegevens

- Medewerkers: Wij kunnen openlijk informatie verstrekken aan medewerkers van het bedrijf Storme nv voor zover zij deze nodig hebben om het in dit beleid vermelde doel na te streven.

Daarnaast kunnen de verzamelde persoonsgegevens worden gedeeld:

- Als Storme nv daartoe wettelijk verplicht is
- Als de informatie nodig is voor een gerechtelijke procedure
- Om de wettelijke rechten van Storme nv te beschermen

Buiten de in dit beleid uiteengezette situaties, worden de persoonsgegevens in geen geval bekendgemaakt of gedeeld met derden.

VII / Opslag en bescherming van persoonsgegevens

Het bedrijf Storme nv bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Om deze gegevens te beschermen, passen wij de volgende maatregelen toe:

 

VIII / Rechten van de gebruiker

Overeenkomstig hoofdstuk 3, art 12-23 van de RGPD hebben de gebruikers van de website www.cafes-storme.be de volgende rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens

- Recht op toegang
- Recht op rectificatie
- Recht op verwijdering
- Recht op beperking van de verwerking
- Recht op gegevensoverdraagbaarheid
- Recht op bezwaar

Om een van deze rechten te doen gelden, om uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen, kunt u ons een e-mail sturen naar info@cafes-storme.be. 

IX / Cookiebeleid

Een cookie is een bestand dat op de harde schijf van een gebruiker wordt opgeslagen wanneer deze een website bezoekt. Deze cookie maakt het mogelijk om de gegevens met betrekking tot het surfgedrag van de gebruiker beter te begrijpen en zo een betere gebruikerservaring te bieden.

De website www.cafes-storme.be maakt gebruik van cookies.

In overeenstemming met de RGPD kunt u ervoor kiezen om te worden gewaarschuwd telkens wanneer een cookie wordt aangemaakt, of u kunt de overdracht van cookies door de site volledig uitschakelen.

De website www.cafes-storme.be gebruikt ook de volgende cookies van derden:

XI / Wijziging van het privacybeleid

Om aan de wet te voldoen of om eventuele wijzigingen in ons beheer van persoonsgegevens weer te geven, kan dit privacybeleid regelmatig worden gewijzigd en aangepast. Gebruikers wordt aangeraden dit beleid regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van ons beleid inzake het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens.

XII / Contact

STORME sa | Rue du Plavitout 166ª | 7700 MOUSCRON | België
T. +32 56 33 00 52 | info@cafes-storme.be

 

Onze waarden

 

 

Al 125 jaar cultiveert ons bedrijf de familiewaarden van kennis van de terroirs, respect voor het product en precisie van de knowhow om de klant de beste koffie aan te bieden;

De afgelopen jaren hebben wij hard gewerkt aan de ontwikkeling van onze sociale verantwoordelijkheid ten aanzien van het milieu.

Als 5e generatie brander bestendigen wij deze passie voor ons nobel product.

 

    François, Sophie & Nicolas Storme

 

" Koffie is een geschenk van de natuur, draag er zorg voor"

Al onze biologische producten zijn gecertificeerd BE-BIO 01

Deze website maakt gebruik van cookies De website van STORME Coffee Roasters gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten Alle cookies toelaten